Username :
Password :

Untitled Document

ค้นหา  

 

26220423 :: พระนิพพานโสต (พระนิพพานสูตร)

เจ้าของ/ผู้แต่ง....ไม่ปรากฎที่มา ประเภทการจัดเก็บ....หนังสือบุด สมุดไทย

บุดขาว เส้นหมึก ขนาด 14.0x4.5 นิ้ว ร้อยแก้ว อักษรไทย - ขอม สมบูรณ์ ... อ่านเพิ่มเติม

 

47540086 :: สามชายสหชาติ1

เจ้าของ/ผู้แต่ง....ฉิ้น อรรถโฆษิต ประเภทการจัดเก็บ....เสียงในรูปดิจิตอล แผ่นดิสก์ (CD)

... อ่านเพิ่มเติม

 

26220043 :: คำสอนเรื่อง บาป บุญ คุณ โทษ

เจ้าของ/ผู้แต่ง....ไม่ปรากฎที่มา ประเภทการจัดเก็บ....หนังสือบุด สมุดไทย

บุดขาว เส้นหมึก ขนาด 14.5x5 นิ้ว กาพย์ อักษรไทย ชำรุด ... อ่านเพิ่มเติม

 

26220180 :: กลบทสิริวิบูลกิตติ

เจ้าของ/ผู้แต่ง....นายช่วง - นางพั่ว แสงบรรจง บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 10 ตำบลสานหลวง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทการจัดเก็บ....หนังสือบุด สมุดไทย

บุดขาว เส้นหมึก ขนาด 14.0x4.5 นิ้ว กลอนกลบท อักษรไทย ชำรุด ... อ่านเพิ่มเติม

 

38280001 ::

เจ้าของ/ผู้แต่ง.... ประเภทการจัดเก็บ....ปริวรรต และงานปริวัติที่ตีพิมพ์

... อ่านเพิ่มเติม

 

57220001 :: ตำราไสยศาสตร์

เจ้าของ/ผู้แต่ง....สมบัติเดิมห้องวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทการจัดเก็บ....หนังสือบุด สมุดไทย

บุดขาว เขียนด้วยหมึกดำ ใช้ภาษาไทย แต่งเป็นร้อยแก้ว มีขนาด 11.0 x 20.0 x 0.3 ซ.ม. มีจำนวน 10 หน้า สภาพชำรุด ต้น - กลาง - ปลายขาด ... อ่านเพิ่มเติม

 

59220001 :: ท้าวสมณ

เจ้าของ/ผู้แต่ง....สมบัติเดิมห้องวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทการจัดเก็บ....หนังสือบุด สมุดไทย

บุดขาว ภาษาไทย อักษรไทย ร้อยกรอง มีขนาด 11.5 x 31.0 ซ.ม. มีจำนวน 8 หน้า ชำรุด ต้น - ปลายขาด รอยพับฉีกขาด กระดาษเป็นรู กระดาษเปลี่ยนสี กระดาษแหว่งขาดจากแมลงกัดกิน ... อ่านเพิ่มเติม

 

2.001 :: สารบัญเอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชการที่ ๔ ( กรมพระกลาโหม เล่ม ๑ )

เจ้าของ/ผู้แต่ง....หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประเภทการจัดเก็บ....ต้นฉบับหนังสือโบราณถ่ายสำเนา

ไทย,ร้อยแก้ว ... อ่านเพิ่มเติม

 

60220001 :: ตำราโหราศาสตร์

เจ้าของ/ผู้แต่ง....สมบัติเดิมห้องวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทการจัดเก็บ....หนังสือบุด สมุดไทย

บุดขาว เส้นหมึกดำ อักษรไทย ร้อยแก้ว ขนาด ๑๒.๐x๓๖.๕x๐.๔ ซ.ม. จำนวน ๑๐ หน้า ชำรุด ต้น-ปลายขาด รอยพับฉีกขาด กระดาษเปื่อยยุ่ย ... อ่านเพิ่มเติม

 

42290008 :: ธะนญชัยบัณฑิตย์ ล. ๑

เจ้าของ/ผู้แต่ง....เอกสารห้องวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทการจัดเก็บ....งานรวบรวมและเรียงใหม่

สมบูรณ์ ... อ่านเพิ่มเติม

 

จำนวนที่ค้นพบ 3942 รายการ : 395 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... ถัดไป>>