หน้าแรก ธรรมชาติ ชีวิต และสิ่งแวดล้อม ศาสนา และความเชื่อ กฏหมาย จารีต และประเพณี ภาษา และวรรณกรรม เศรษฐกิจ และวิทยากร การละเล่น และนันทนาการ ศิลปกรรม สิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และการเมืองการปกครอง อื่น ๆ นิทรรศการ
หน้าแรก

Username :
Password :

ค้นหา  

 

50480062 :: (แผ่นชำรุด) ( จำนวน 1 )( อ่าน 44 )

เจ้าของ/ผู้แต่ง....สถาบันทักษิณคดีศึกษา ประเภทการจัดเก็บ....แผ่นดิสก์ (VCD ,DVD)

แผ่นชำรุด ... อ่านเพิ่มเติม

 

51480001 :: หนังตะลุงคณะเด๊ะแม ตะลุงสากล เรื่องบาปกรรมบุญ ( จำนวน 16 )( อ่าน 46 )

เจ้าของ/ผู้แต่ง....เด๊ะแม ประเภทการจัดเก็บ....แผ่นดิสก์ (VCD ,DVD)

หนังตะลุงคณะเด๊ะแม ตะลุงสากล เรื่องบาปกรรมบุญ  ประเภท VCD ... อ่านเพิ่มเติม

 

43420001 :: ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณเกาะยอ สถาบันทักษิณคดีศึกษาคดีศึกษา จ.สงขลา ( จำนวน 22 )( อ่าน 52 )

เจ้าของ/ผู้แต่ง....สถาบันทักษิณคดีศึกษาคดีศึกษา ประเภทการจัดเก็บ....ภาพนิ่ง (slide) และ ภาพถ่ายดิจิตอล

... อ่านเพิ่มเติม

 

43420077 :: มะโย่งกำลังรำ ที่ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี แสดงเพื่อประกอบการทำสารคดีเรื่อง มะโย่ง เพื่อถวายแด่ ( จำนวน 1 )( อ่าน 46 )

เจ้าของ/ผู้แต่ง....สถาบันทักษิณคดีศึกษาคดีศึกษา ประเภทการจัดเก็บ....ภาพนิ่ง (slide) และ ภาพถ่ายดิจิตอล

... อ่านเพิ่มเติม

 

40460001 :: ลิเกป่า ( จำนวน 1 )( อ่าน 73 )

เจ้าของ/ผู้แต่ง....สถาบันฯ ทำร่วมกับ ทีวี 10 หาดใหญ่ รายการของดีปักษ์ใต้ ... อ่านเพิ่มเติม

 

57480001 :: นายมนต์ ม้วน 1 รหัสเดิม 001R01 ( จำนวน 1 )( อ่าน 31 )

เจ้าของ/ผู้แต่ง....สถาบันทักษิณคดีศึกษา เก็บรวบรวม ประเภทการจัดเก็บ....แผ่นดิสก์ (VCD ,DVD)

นายมนต์ ม.1  เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อปี พ.ศ.2541  ในรูปแบบ S-VHS แปลงเป็นระบบดิจิทัล เมื่อ พ.ศ.2556 ภาพเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องราวของเครื่องเซ่นบูชา โรงนายมนต์  รับคณะนายมนต์ ไหว้เจ้า   ทำพิธีขอที่ เบิกโรง ตั้งมัด เชิดตายาย ร่างทรงมายังโรง ตรวจเข้าของ ทรงทำพิธี ... อ่านเพิ่มเติม

 

41420001 :: แนะนำสถาบันทักษิณคดีศึกษาคดีศึกษา สะพานติณสูลานนท์ การปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารเ ( จำนวน 1 )( อ่าน 64 )

เจ้าของ/ผู้แต่ง....สถาบันทักษิณคดีศึกษาคดีศึกษา ประเภทการจัดเก็บ....ภาพนิ่ง (slide) และ ภาพถ่ายดิจิตอล

... อ่านเพิ่มเติม

 

43460014 :: การสีข้าวด้วยครกยี ( จำนวน 1 )( อ่าน 53 )

เจ้าของ/ผู้แต่ง....สถาบันทักษิณคดีศึกษา ประเภทการจัดเก็บ....ม้วนวิดีโอ(VHS ,S-VHS , U-METIC)

การสีข้าวด้วยครกยี ตำบลดาโต๊ะ จังหวัดปัตตานี แปลงจากรหัสม้วน 000R01 เป็นดิจิทัลแล้ว จัดเก็บใน HD ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวเสียง_2 /1TB ... อ่านเพิ่มเติม

 

41420071 :: สถาบันทักษิณคดีศึกษา พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารฯ เสด็จเปิดอาคารนวมภูมินทร์ ( จำนวน 84 )( อ่าน 60 )

เจ้าของ/ผู้แต่ง....สถาบันทักษิณคดีศึกษาคดีศึกษา พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารนวมภูมินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ อ.เมือง สงขลา เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2539 หมายเหตุ ต้นฉบับเป็นภาพสไลด์รวม 84 ภาพ ในตู้เหล็ก photo3/4 แฟ้ม 5-8 แปลงเป็นดิจิทัล รูปแบบไฟล์ . tif เมื่อ 30 ส.ค.2550 จัดเก็บในแฟ้ม CD รหัส 50480088 ... อ่านเพิ่มเติม

 

48480001 :: ค่าชีวิต ( จำนวน 1 )( อ่าน 59 )

เจ้าของ/ผู้แต่ง....นครินทร์ ชาทอง ประเภทการจัดเก็บ....แผ่นดิสก์ (VCD ,DVD)

หนังตะลุงเรื่อง ค่าชีวิต โดย หนังนครินทร์ ชาทอง  แสดงในงานวัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครู สงขลา เมื่อ พ.ศ.2534 ฉบับ VCD จำนวน 6 แผ่น แปลงจากม้วนเทป VHS จากเลขทะเบียนเดิม 40460332 -404460334 เมื่อปี 2548  แผ่นที่ 1 ความยาว  1:01 นาที   ... อ่านเพิ่มเติม

 

จำนวนที่ค้นพบ 1907 รายการ : 191 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... ถัดไป>>